tr?id=316621759254565&ev=PageView&noscript=1 У чому особливість перекладу технічної документації?
technical-translation У чому особливість перекладу технічної документації?

Що таке технічний переклад?

Технічний переклад — один зі спеціалізованих типів перекладів. Перекладач, що працює з галузевими текстами та документами, не просто має добре знати 2 мови, але й бути професіоналом у тій сфері, якої стосується матеріал.

У технічному перекладі важлива грамотність, правильна передача змісту та збереження стилістики тексту. Робота над документом здійснюється зі збереженням специфічної термінології. Саме вона має головний ключ до загального розуміння документації, перекладеної з однієї мови на іншу.

Технічний перекладач має мати освіту за відповідним профілем, регулярно підвищувати кваліфікацію, стежити за розвитком галузі, бути в курсі нововведень і особливостей сфери. Технічний переклад завжди пов'язаний із прикладними науками, тому кожний перекладач відповідає за 1 галузь: хімія, інформатика, геологія, нафтопереробка, машинобудування та ін.


Особливості перекладу технічних документів

Список технічних галузей досить великий, а термінологія розширюється щодня. Переклад ускладнює специфіка роботи компаній. Підприємства з однієї галузі можуть використовувати різну термінологію для позначення того самого предмета або явища. Це пов'язане з конкуренцією та бажанням зробити продукт відмінним від інших виробників.

Перекладач має розбиратися не тільки в галузі, але бути знайомим зі специфічною термінологією компанії. Саме тому бюро перекладів Pereklad створює глосарій, який обговорюється із замовником. Такий словник допомагає дотримуватися єдиної термінології під час роботи з документацією однієї компанії, що допомагає уникнути помилок або двоякого трактування матеріалу. Перед перекладачем поставлене завдання грамотно передати зміст, суть документа, щоб його зрозумів інженер або інший технічний фахівець.

Робота із класичними технічними словниками може дати двозначні трактування або помилкове розуміння термінів. Поняття, слова, позначення мають легко зчитуватися як в інструкціях, так і кресленнях.

Переклад технічної документації включає використання одиниць виміру. Важливо не тільки грамотно передати параметри, але й конвертувати з однієї системи вимірювання в іншу. Наприклад, переклад градусів із системи Фаренгейта в Цельсія. У цьому разі необхідно знати не тільки різні наукові виміри, але й формули, за допомогою яких необхідно конвертувати показники. Що говорить про глибокі знання перекладача як вузькопрофільного фахівця.


Переклад технічної літератури: стилістика

Під час роботи з технічним матеріалом слід ураховувати:

  • стиль подання інформації, який в обов'язковому порядку обговорюється із клієнтом;
  • використання професійних слів і сталих словосполучень;
  • відсутність оповідання від першої особи, використання знеособлених або пасивних форм;
  • текст має інформувати читача, а не рекламувати або передавати особисту думку автора;
  • переклад має максимально точно передавати логіку вихідного матеріалу, використовуючи професійну термінологію.

Технічний переклад: ціна

Під час формування тарифів бюро перекладів ураховують складність проекту, обсяги та терміновість. Ціна технічного перекладу відповідає вузькоспеціалізованим роботам. Над перекладом трудяться професіонали, що мають лінгвістичну і технічну освіту. Це фахівці, які працюють у вузькому профілі. Великі обсяги та терміновість вимагає залучення декількох перекладачів на один проект. Тому вартість послуги зростає. У бюро перекладів Pereklad працюють над технічними текстами будь-якого характеру: від інструкцій, креслень і специфікацій до великих наукових праць. Висока якість робіт забезпечують професійні

перекладачі та дворівнева перевірка текстів. Так само ознайомиться з додатковою інформацією ви можете на сторінці з послугою – Технічний переклад